Disclaimer

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de websites en mobiele applicaties van 24Halal. Door gebruik te maken van deze applicatie, stemt u in met deze voorwaarden.

Verantwoordelijkheid

De applicaties van 24Halal bevatten informatie afkomstig van Halal locaties in Nederland en betreffen onder andere restaurants, winkels en moskeeën. De beschikbare informatie is met de grootste zorgvuldigheid en nauwkeurigheid samengesteld. Desondanks kan de informatie gedateerd raken en daardoor incompleet en/of incorrect zijn. Ons streven is het geven van een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van de producten en diensten die in onze gids vermeld staan. Voor deze informatie zijn wij afhankelijk van gebruikers van de 24Halal applicatie, eigenaren en/of personeel van de in de applicatie gepubliceerde locaties, en van controlerende halal-authoriteiten.

Gebruikers van de mobiele applicaties van 24Halal dienen in acht te nemen dat menu’s en assortimenten van locaties kunnen veranderen. Een aantal restaurants kan alcohol serveren aan haar cliënten. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de gebruiker én aanbevolen om altijd navraag te doen bij het betreffende restaurant, winkel of dienst wat het actuele beleid is ten aanzien van de halalwaardigheid of verkoop van producten of diensten die niet als halalwaardig worden beschouwd. De doelstelling van 24Halal is het geven van relevante en transparante informatie over locaties zodat de gebruiker een eigen afweging kan maken met betrekking tot het wel of niet bezoeken van een (eet)gelegenheid. In geen enkel geval kan 24Halal aansprakelijk gesteld worden voor schade die ontstaan is uit het direct of indirect gebruik van informatie op deze mobiele applicatie. Tevens behoudt 24Halal te allen tijde het recht om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen in alle informatie die op deze website getoond wordt, aan te brengen.

Link naar website derde(n)

De mobiele applicatie kan een link aangeven naar een of meerdere websites die door derde partijen worden beheerd en geëxploiteerd. Een dergelijke link wordt uitsluitend voor het gebruikersgemak verstrekt. 24Halal heeft geen zeggenschap over deze websites en kan derhalve niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud ervan.

Copyright

Al het materiaal dat getoond wordt op deze applicatie is eigendom van 24Halal en is beschermd door copyright, handelsmerk en andere intellectuele rechten. Het materiaal mag niet worden gereproduceerd, verspreid, verkocht of gepubliceerd zonder dat daarvoor schriftelijke goedkeuring is verkregen van 24Halal.

Kennisgeving en verwijderingsbeleid met betrekking tot illegale inhoud

De inhoud van 24Halal is onder andere afhankelijk van door derden geleverde data (gebruikers gegenereerde data). 24Halal handelt op een “kennisgeving en verwijdering” basis. Als u klachten of bezwaar hebt tegen materiaal of inhoud op deze mobiele applicatie of als u denkt dat materiaal of inhoud op deze applicatie inbreuk pleegt op uw auteursrechten, dient u onmiddellijk contact op te nemen met ons via info@24Halal.com onder vermelding van kennisgeving en verwijderingsbeleid met en verwijzing naar betreffende materiaal. 24Halal zal alle redelijke inspanningen leveren om binnen een redelijke termijn illegale inhoud te verwijderen. 24Halal kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inhoud dat door derden is geleverd.

Toepasselijk recht

Op het gebruik van de website applicatie van 24Halal, waarop onderhavige gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.